+
  • a005 (1).jpg
  • a005 (2).jpg
  • a005 (3).jpg
  • a005 (4).jpg
  • a005 (5).jpg
  • a005 (6).jpg

Lynx series(China)


新一代全球畅销的紧凑型高生产率卧式车削中心 新一代全球畅销的紧凑型高生产率卧式车削中心,线轨结构,针对小型盘轴类零部件加工

所属分类:

带铣削的单刀塔卧式

图片名称

咨询热线:

产品详情


上一页

上一页

PUMA 1000 series

相关下载

相关下载

相关产品

在线留言

提交